Soukromá politika

 1. Používaní webových stránek warkgroup.com, zejména zasláním požadavku prostřednictvím kontaktního formuláře, může vyžadovat zadání osobních údajů, jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 2. Správcem osobních údajů je WARK Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Topolowa 1 62-002 Jelonek, DIČ: 9721253670, kontakt: office@warkgroup.com
 3. Neposkytnutí požadovaných údajů při vyplňování kontaktního formuláře zabrání kontaktu s Wark Group Sp. z o.o. Sp. k.
 4. Údaje, které nám byly poskytnuty, budou použity pouze pro účel, pro který byly zaslány, tj. k odpovědi na dotaz
 5. Správce shromažďuje údaje s náležitou péčí na dobu provádění činností uvedených v bodě 4 a provádí služby vyplývající z těchto činností.
 6. V zájmu bezpečnosti svěřených osobních údajů byly interní postupy stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a Zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 zaměřeny na zabránění přístupu k těmto údajům neoprávněným osobám.
 7. Správce údajů nepřevede osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.
 8. Shromážděné osobní údaje mohou být zpřístupněnyzákonem povolených institucí, které jsou oprávněny k jejich obdržení podle platných zákonů (např. orgánů činných v trestním řízení).
 9. Shromážděné osobní údaje mohou být v souvislosti s činnostmi uvedenými v bodu 4 svěřeny správcem osobních údajů třetím osobám, které jsou zpracovateli takových osobních údajů, pouze pokud správce uzavřel s těmito subjekty smlouvy o pověření osobních údajů.
 10. Každý zpracovatel má právo zpracovávat svěřené osobní údaje pouze jménem správce a za účelem výslovného uvedení ve výše zmíněných pověřovacích smlouvách. Zpracovatelé osobních údajů spolupracují s administrátorem hostingové společnosti a provozovatelé dalších služeb, které jsou nezbytné k provádění činností uvedených v bodě 4.
 11. Každá fyzická osoba, která předala data prostřednictvím webové stránky warkgroup.com, má právo na přístup k těmto údajům, stejně jako jejich úpravu, smazání a požadavek kdykoli ukončit zpracování údajů. Každá osoba, která poskytla své údaje, má právo podat stížnost u dozorčího orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 12. Údaje uživatelů webu warkgroup.com mohou být profilovány pro marketingové účely, včetně zobrazování nejlépe přizpůsobeného obsahu podle očekávání uživatele pomocí externích analytických mechanismů založených na shromažďování souborů cookie, jako je Google Analytics, Google Adwords, mechanismus Piksel Facebooku a další. Webová stránka warkgroup.com používá pouze ty mechanismy, jejichž vlastníci mají certifikáty, postupy nebo jiné formy potvrzení zpracování údajů v souladu s předpisy EU o ochraně osobních údajů.
 13. Pokud uživatel nesouhlasí s profilováním, měl by opustit web warkgroup.com a vymazat soubory cookie z prohlížeče. Uživatel může smazat soubory cookie Google ve svém účtu v sekci Nastavení reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads a omezit emise reklam, stejně jako odstranění dat z databáze Analytics pomocí pluginu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 14. Podrobnosti o používání cookies na webových stránkách warkgroup.com jsou popsány v Cookie Policy
borbisSoukromá politika