Dofinansowanie z UE

Wark Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa realizuje projekt nr POIR.03.03.03-30-0059/17 pod nazwą „Wsparcie Wark Group w programie promocji branżowej, w celu wypromowania produktów przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Projekt zakłada udział jako wystawca w międzynarodowych targach oraz w misjach gospodarczych.

Zadania planowane do realizacji:
1. Udział jako wystawca w targach:
a. Bolonia, Włochy – Autopromotec
b. Frankfurt, Niemcy Automechanika Frankfurt
c. Las Vegas, USA – Sema Show
d. Sankt Petersburg, Rosja – Automechanika Sankt Petersburg
e. Moskwa, Rosja – MIMS Automechanika
f. Paryż, Francja – Equip Auto
2. Uczestnictwo w 1 indywidualnej misji wyjazdowej do USA.
3. Zorganizowanie do siebie 1 przyjazdowej misji 2 kontrahentów z USA.
4. Zorganizowanie 6 bloków reklam w internecie propagujących Wnioskodawcę i jego produkty
5. Wykonanie Panelu promocyjnego Marki polskiej Gospodarki
6. Zlecenie wykonania/wybudowania stoiska targowego
7. Nabycie materiałów informacyjno-promocyjnych.
8. Wyprodukowanie filmu reklamowego dotyczącego Wark Group i jego produktów
9. Zakupienie doradztwa dotyczące umiędzynarodowienia swojej działalności na rynkach w USA oraz Rosji.
Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży eksportowej produktów Wnioskodawcy za granicą, a w szczególności pozyskanie kontrahentów dla przyczep handlowych w krajach, gdzie do tej pory przyczepy nie były sprzedawane oraz wzrost sprzedaży w krajach, w których są już obecne.
Planowane efekty to rozwój działalności gospodarczej firmy, w tym zwiększenie udziału eksportu w przychodach firmy.
Wartość projektu: 826 519,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 659 714,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 001/2017 dotyczące wyboru Wykonawcy udzielane w trybie postępowania ofertowego (rozeznanie rynku) w ramach zadania 1. „Usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy” dla projektu POIR.03.03.03-30-0059/17 pn.  „Wsparcie Wark Group w programie promocji branżowej, w celu wypromowania produktów przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące wykonywanych usług
Zapytanie ofertowe nr 001-Protokół z wyboru oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 002/2017 dotyczące wyboru Wykonawcy udzielane w trybie postępowania ofertowego (rozeznanie rynku) w ramach zadania 1. „Usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy” dla projektu POIR.03.03.03-30-0059/17 pn.  „Wsparcie Wark Group w programie promocji branżowej, w celu wypromowania produktów przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_2 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące wykonywanych usług 
Zapytanie ofertowe nr 002-2017 Protokół z wyboru oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 001/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zadania „Działania informacyjno-promocyjne projektu (branżowy program promocji)” dla projektu POIR.03.03.03-30-0059/17 pn.  „Wsparcie Wark Group w programie promocji branżowej, w celu wypromowania produktów przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”
Zapytanie ofertowe nr 001-2018
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 – Projekt Panelu Promocyjnego MPG
Załącznik nr 5 – Księga Znaku MPG

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 002/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na Kompleksową organizację wyjazdu dla czterech osób na targi Automechanika do Frankfurtu – Niemcy, Autopromotec do Bolonii – Włochy, Sema Show do Las Vegas – USA, Automechanika do Sankt Petersburg – Rosja, MIMS Automechanika do Moskwy – Rosja, Equip Auto do Paryża – Francja dla projektu POIR.03.03.03-30-0059/17 pn.  „Wsparcie Wark Group w programie promocji branżowej, w celu wypromowania produktów przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Zapytanie ofertowe 002-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 003/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na Kompleksową organizację jednej przyjazdowej misji gospodarczej z USA oraz jednej indywidualnej misji gospodarczej do USA dla projektu POIR.03.03.03-30-0059/17 pn.  „Wsparcie Wark Group w programie promocji branżowej, w celu wypromowania produktów przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Zapytanie ofertowe 003_2018
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

borbisDofinansowanie z UE