Otwieramy food truck – jak stworzyć biznesplan?

Znalezienie pomysłu na własny food truckowy biznes to dopiero początek sukcesu. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest przygotowanie biznesplanu, który będzie uwzględniał kwestie determinujące powodzenie przedsięwzięcia. Może być również przydatny w staraniach o kredyt lub pomóc uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Pierwszą czynnością wykonywaną przed rozpoczęciem pisania planu biznesowego powinno być rozeznanie się w lokalnym rynku mobilnej gastronomii, ustalenie grupy odbiorców oraz odpowiadającego jej menu. Pomocne będzie tutaj udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Kto ma być potencjalnym klientem? Kto będzie dostawcą? Czy w okolicy są jeszcze jakieś food trucki, jeśli tak to gdzie i co oferują? Jak oferowanie jedzenie wyróżnia się na tle innych food trucków?

W biznesplanie należy zawrzeć opisy produktów, które będą wykorzystywane do przygotowywania dań. Należy uwzględnić ich rodzaj, wagę, skład oraz ilość, a także cenę ich sprzedaży. Należy również ustalić takie kwestie, jak czas potrzebny na zakup produktów oraz sporządzenie dań – wiedza ta umożliwi oszacować liczbę pracowników. Ich obowiązki należy również opisać w planie biznesowym.

Istotnym aspektem przygotowania takiego dokumentu jest analiza SWOT – narzędzie, które służy wyodrębnieniu mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz potencjalnych szans i zagrożeń z nim związanych. Taka analiza pozwoli przewidzieć możliwe przyczyny niepowodzenia, udoskonalić projekt oraz zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.

Po opisaniu wyżej wymienionych elementów powinno się przejść do przedstawienia strategii marketingowej i finansowej. Należy tutaj zwrócić uwagę na dokładne opisanie narzędzi promocji food trucka – należy uwzględnić zarówno profil na Facebooku, jak i zaplanowane akcje promocyjne oraz uczestnictwo w festiwalach food truckowych. Wszystkie działania warto rozpisać w harmonogramie. Inwestor, który zapozna się z biznesplanem, musi wiedzieć kiedy zostaną osiągnięte określone cele. Oprócz terminów, warto uwzględnić wszystkie czynniki wpływające na realizację przedsięwzięcia.

W dalszej części biznesplanu powinno się oszacować wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności „na kółkach”, czyli w pierwszej kolejności zakup samochodu, następnie: ZUS, ubezpieczenie, wyposażenie, ceny produktów, reklamę, samochód, płace pracowników, jak również koszt wynajęcia miejsca. Ta część planu biznesowego powinna także obejmować przyszłe, zakładane przychody.

Istotne jest także określenie celu biznesowego oraz norm i standardów, które będą miały wpływ na realizację projektu. Po określeniu wszystkich wymienionych elementów należy przejść do napisania streszczenia dokumentu oraz spisu treści, który będzie ułatwieniem dla osoby zainteresowanej. Podczas pisania warto dodawać diagramy, wykresy, zdjęcia, dzięki którym dokument będzie bardziej przejrzysty i przystępny. Biznesplan musi być napisany językiem zrozumiałym dla każdego i być wiarygodny, dlatego warto na końcu dokumentu dodać załączniki potwierdzające wszystkie dane i informacje.

Przygotowując biznesplan nie powinno się pominąć żadnego z powyższych aspektów działalności – niekompletny dokument może skutecznie zniechęcić potencjalnych inwestorów lub banki, w których ubiega się o kredyt. Warto również rozważyć zlecenie sporządzenia biznesplanu specjalistom – im lepiej napisany dokument, tym większe szanse na powodzenie przedsięwzięcia.