Podatki dla właścicieli food trucków – jakich się spodziewać?

Jak wiadomo, food truck to bardzo opłacalny biznes – popularność jedzenia w plenerze stale rośnie i nie zapowiada się na to, by zaczęła słabnąć. Właściciele mobilnych punktów gastronomicznych muszą jednak liczyć się z pewnymi opłatami, a w szczególności z podatkami. Jakiego rzędu są to kwoty?

Prowadzenie food trucka

Mobilny lokal gastronomiczny nie jest działalnością reglamentowaną – oznacza to, że jej prowadzenie nie wymaga uzyskania licencji, czy też koncesji. Nie oznacza to jednak, że właściciele food trucków nie mają żadnych obowiązków. Konieczne jest bowiem, by Ci posiadali odpowiednio przystosowany pojazd oraz spełniali normy sanitarne dotyczące przygotowywania posiłków. Ponadto, gdy planują postój food trucka oraz sprzedaż żywności w takich miejscach, jak na przykład chodnik, powinni zdobyć zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Szalenie istotne jest również to, by osoby prowadzące biznes posiadały odpowiednie uprawnienia kierowania pojazdami. Tego typu biznes można prowadzić wybierając dowolną formę działalności poza spółką partnerską – konieczne jest jednak zarejestrowanie jej w CEIDG lub KRS.

Podatki dla właścicieli food trucków

Działalność związaną z posiadaniem ruchomej placówki gastronomicznej można opodatkować w dowolny sposób.

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest podstawową formą, która nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń. Podatek w tej sytuacji wynosi 18% po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku.
  • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona zasada rozliczania podatku w oparciu o uzyskiwane przychody. Nie uwzględnia się kosztów ich uzyskania i jest możliwe dla każdej osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku działalności gastronomicznej, stawka ryczałtu wynosi 3%. Przedsiębiorca traci jednak pewne przywileje.
  • Opodatkowanie metodą liniową to jednolita i proporcjonalna stawka podatkowa w wysokości 19%. Do niedawna była to bardzo korzystna forma opodatkowania, natomiast ze względu na nadchodzący Polski Ład, przestanie być opłacalna dla większości przedsiębiorców.

W 2022 roku nowi podatnicy tracą możliwość rozliczania się za pomocą karty podatkowej, dlatego trzy powyższe metody są jedynymi, jakie można wybrać.

Food truck bez podatku od…

Jak się jednak okazuje, pewne kwestie są dla właścicieli food trucków niesamowicie korzystne. Osoby prowadzące mobilny biznes są bowiem zwolnione z podatku od nieruchomości, do płacenia którego właściciele stacjonarnych restauracji i barów są zobowiązani. Ponadto, ze względu na to, iż w food trucku nie prowadzi się sprzedaży, a świadczy usługi, osoby posiadające ruchomą placówkę gastronomiczną nie muszą płacić opłaty targowej. Inaczej wygląda również kwestia kas fiskalnych – pod warunkiem, że obrót nie przekracza 20 tys. zł rocznie, właściciele nie muszą ich posiadać. Ostatnia już przychylna kwestia to stawka VAT obowiązująca w food truckach – sprzedaż przygotowywanych posiłków jest traktowana jako dostawa towarów, a nie usługa gastronomiczna, dzięki czemu właściciele są zobowiązani jedynie do odprowadzania pięcioprocentowej stawki. 23%-owy VAT dotyczy jedynie sprzedaży napojów.

Jak widać, posiadanie food trucka ma swoje plusy również w kwestii opodatkowania. Ważne jest, by wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności oraz korzystać z ulg, które przysługują właścicielom.