Sposoby na sfinansowanie food trucka

Jedno z pierwszych pytań, na które każdy początkujący przedsiębiorca musi znaleźć odpowiedź, dotyczy kwestii źródła finansowania podejmowanej działalności. Branża gastronomiczna wydaje się być jedną z bardziej wymagających pod tym względem. Chociaż alternatywa w postaci food trucka zapewnia pewne oszczędności w porównaniu do wymagań narzucanych przez klasyczne lokale, wciąż efektywne zaplanowanie budżetu w przypadku tego rodzaju działalności jest tym, co warto gruntownie przemyśleć i zorganizować, aby uniknąć wielu potencjalnych problemów.

Pierwszym i najważniejszym krokiem, który pomoże skutecznie zorganizować działalność jest stworzenie biznesplanu (o tym pisaliśmy już w jednym z naszych poprzednich artykułów), który powinien uwzględniać możliwie najbardziej szczegółowe czynniki, mogące generować koszty. Warto na tym etapie wziąć pod uwagę kwestie takie jak rodzaj przyczepy, wyposażenie food trucka, jego promocję, jak również wszelkie koszty stałe. Sumienne przygotowanie się na tym etapie ułatwi wykonanie kolejnych kroków – w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy. Przede wszystkim, poprzez dobry biznesplan łatwiej przekonamy ewentualnych kredytodawców, inwestorów, sponsorów.

Istnieje kilka dróg, pozwalających na zorganizowanie wystarczającej kwoty, która umożliwi płynne rozpoczęcie działalności food trucka. Z każdą z nich wiążą się określone korzyści, ale też wyzwania. Podstawowe i oczywiste rozwiązanie to zainwestowanie własnych zasobów pieniężnych – oszczędności. Pozwala ono uniknąć zadłużenia się oraz nie wiąże się z koniecznością spłaty odsetek kredytu, a więc z generowaniem dodatkowych kosztów. Problemem jest jednak samo źródło gotówki – warto mieć na uwadze potencjalne ryzyko, zwłaszcza w przypadku branży gastronomicznej. Na takie rozwiązanie warto zdecydować się, kiedy dysponujemy wystarczającą nadwyżką własnych zasobów – lepiej nie inwestować tych pieniędzy, bez których nie moglibyśmy obejść się w codziennym funkcjonowaniu.

Druga metoda to zorganizowanie źródła finansowania zewnętrznego. Mogą to być zarówno tradycyjne kredyty inwestycyjne, jak również alternatywne rozwiązania takie jak crowd-funding, inwestycja sponsora, dotacje czy na przykład wsparcie aniołów biznesu. Te metody również mają swoje plusy i minusy. Uzyskanie kredytu, zwłaszcza jeśli food truck ma być pierwszą działalnością, bywa utrudnione. Banki wymagają spełnienia dość restrykcyjnych warunków i dostarczenia wielu dokumentów. To rozwiązanie jest również czasochłonne – wymaga czekania i dostosowania się do terminów narzucanych przez bank. Kłopotem mogą być również zmienne stopy procentowe kredytu. Z drugiej strony, rzeczowe przygotowanie wymaganych przez bank formalności pozwala lepiej ocenić szanse naszego sukcesu. Pojawia się tu okazja do skorzystania z doradztwa kredytowego oraz zasięgnięcia opinii specjalistów.

Względnie najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem są różnego rodzaju nieoprocentowane źródła finansowania zewnętrznego. Cześć inwestorów może ubiegać się o wsparcie z Funduszu Pracy lub innych organizacji wspierających małe przedsiębiorstwa. Dobrym pomysłem jest również stworzenie akcji finansującej na jednym z portali crowd-fundingowych. Wymaga to jednak sprawności w organizowaniu promocji swojego pomysłu tak, by przekonać do siebie wystarczającą liczbę chętnych darczyńców. Osobnym pomysłem może być próba odnalezienia tzw. anioła biznesu – osoby, która będzie skłonna zainwestować własny kapitał w zamian za udziały w naszym przedsiębiorstwie. To dobry sposób na bezpieczne zorganizowanie finansowania przedsiębiorstwa – wiąże się z możliwością poznania potencjalnych współpracowników, jak również skorzystania z wiedzy bardziej doświadczonych inwestorów.