Kasy fiskalne w food truckach

Wydawać by się mogło, że najważniejszą kwestią dla właściciela food trucka jest zaproponowane menu, które ma zachęcić klientów do częstego odwiedzania mobilnego lokalu. Oczywiście jest to jedno z kluczowych zadań, które odpowiadają za pomyślność działalności, jednak nie jedyne. Biznes musi działać również zgodnie z prawem, dlatego warto znać przepisy obowiązujące przy prowadzeniu tego rodzaju aktywności gospodarczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w polskim systemie podatkowym, przedsiębiorcy działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są do posiadania kas fiskalnych i odprowadzania podatku od wysokości sprzedaży. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać kasę fiskalną. Ustawa systematyzująca obowiązek rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kas weszła w życie 1 stycznia 2015 roku. Wymienionych jest w niej kilka przypadków, kiedy kasa fiskalna nie jest konieczna.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej spadł na:

  • osoby świadczące usługi gastronomiczne w formie stacjonarnej, w tym także te, które prowadzą działalność sezonową,
  • oraz na właścicieli, którzy oferują usługi kateringowe dla osób fizycznych.

Wyjątkiem są mobilne usługi gastronomiczne, czyli takie, które nie mają stałego miejsca sprzedaży. Jednym z przykładów mobilnej restauracji jest food truck. Bary na kółkach nie mają obowiązku posiadania kas fiskalnych, jednak podlegają obowiązkowi płatności ze względu na wysokość obrotu. Ustawa mówi, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych, która nie przekracza rocznie 20 tysięcy złotych nie wymaga rejestrowania sprzedaży. Co za tym idzie, właściciele food trucków mogą prowadzić działalność gospodarczą bez kasy fiskalnej. Jeżeli jednak roczny obrót przekroczy 20 tysięcy złotych, w ciągu dwóch miesięcy w food trucku musi pojawić się kasa.

Precyzując temat, kiedy właściciel food trucka rozpocznie sezon w maju, a dochód 20 tysięcy przekroczy już w czerwcu, to do końca sierpnia w busie powinna pojawić się kasa fiskalna. Dwa miesiące są maksymalnym czasem na zastosowanie się do przepisu. Opóźnianie tego obowiązku może skutkować karami finansowymi.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (zobaczweszło w życie wraz z dniem 1 stycznia 2015 roku.